<< MonographCosmo

<< CosmoProjects


open programming cosmic topology project

Uwazaj: tu sa stare wersji programow, plan jest ze przed sob 11.XII.2004r bedziemy miec wersja pakiety ,,circles" ktory zalezy od isolat i cosmdist i GSL, bez fealpix i bez cosm i bez gplnrec...

pomoc (en)

przykladowe wyniki

 • circleT2 > /dev/null
  • lub circleT2 |grep -i "warn\|error" (wersja bash)
 • plotsig > /dev/null
  • lub plotsig | grep -i "warn\|error" (wersja bash)
 • gs circ_long*ps

najbardziej intersujące parametry

Możesz zmienić parametry w circleT2.f, zrobić make jeszcze raz, i circleT2, plotsig, gs i będzie zobaczyć efekt od tych zmian. Interesujące parametry dla zmienić są, m.in.:
 • glong3, glat3 (długi oś w T^3 - jest dłuższy niż horyzont aby zrobić, efektywnie, "T^2" = T^2 x R)
 • th_d0 (wolny kąt aby definować dokładna orientacja T^2)
 • Rfund3_1, Rfund3_2 - rozmiar LX = LY

To Do

 • install present software on KA&A computers
  • zobacz /scratch0/boud/ na adjani
   • circles-2004-03-13.0.tar.gz - wynik standardowy z sygnalem (?) na 17,6h-1Gpc
    • w makemake, zastępowaj -lnrec z -lprng
   • cosm-2004-01-07.0.tar.gz
   • fealpix-2004-05-21.0.tar.gz
   • gplnrec-2004-02-24.0.tar.gz
   • prng-3.0-g77-2004-01-12.0.tar.gz
   • najwazniejsze chyba są circleT2 plotcircles plotsig - próbuj makemake i make z /circles-2004-03-13.0.tar.gz
    • ale pierwszy, edytować linia z smoofile= w rdWMAP.f np do /scratch0/boud/WMAP/smooW1d.dat
   • rdWMAP.f - jeśli jest pisany "i,istatus=" do terminalu, jest błęd w czytanie plik - lepiej stop, zamiast pisać do terminalu, i szukaj błęd...
   • pgplot
    • teraz jest default w plikach makemake
    • (zobacz tez /scratch0/boud/pgplot/examples/pgdemo11.f etc)
   • biblioteki:
    • ogólnie:
     • (1) tar tvfz <nazywa-package-tar.gz>
     • (2) kiedy myślisz że Twoje stare kopie są bezpieczne (lub gdy nie boisz się ich stracić), tar xvfz <nazywa-package-tar.gz>
     • (3) czytaj README i INSTALL - (wystarczy chyba tylko zrobić makemake $BIN $OBIN $ABIN, gdzie $BIN itd. są nazwami katalogow, a potem make)
  • dane: /scratch0/boud/WMAP/map_ilc_yr1_v1.fits
  • pryorytet jobow - renice 19 <numer job>
 • kilka uzytecznych polecen - awk, grep -v, locate, wc, find, sed


Topic revision: r1 - 05 Dec 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback