<< WebHome


visiting centre cosmo proposal

Tytuł: Lustrzany dwunastościan foremny jako analogia przestrzeni dwunastościennej Poincaré

opis/text wyjaśniający

Pokazujemy

Naukowo: Według teorii względności Einsteina oraz matematyki Riemanna, nasz Wszechświat będący trójwymiarową przestrzenią może mieć ujemną, zerową lub dodatną krzywiznę. Może też mieć rozmaitą topologię. Jedna z możliwości sugerowana przez obserwacje satelity WMAP (badana i rozwijana w Paryżu, w Ulmie, w Japonii oraz w północnej i południowej Ameryce), to przestrzeń dwunaściościenna Poincare. Trudno jest skonstruować model takiej przestrzeni w sposób dokładny jendak dwunastościenne lustro (lustra na scianach dwunastościanu od wewnątrz) daje dobrą analogię i wyobrażenie o tak skomplikowanej topologii przestrzeni jaką jest przestrzeń dwunastościenna Poincare.

Cechą wspólną pomiędzy lustrzanym dwunastościanem a prawdziwą przestrzenią w jakiej byćmoże żyjemy to wyrażenie, że przestrzeń jest nieskończona chociaż uzupełniona o wiele kopii jednego obiektu: Ciebie! Przebywanie wewnątrz takiego lustrzanego dwunastościanu daje też wyobrażenie o stopniu komplikacji topologii takiej przestrzeni. Różnicą jest rozmiar, i relacja między jedną ,,kopią" a następną - powinna być translacja + rotacja (w tym projekcja) zamiast lustrzane odbicie.

Sposób

Analogia (z kilkoma różnicami), zob. ,,Pokazujemy"

Akcja

Wejście całym ciałem do środka dwunastościanu, zamykanie drzwi, oglądanie siebie (kopie swojego ciała) w lustrach.

uwaga: Prosić odwiedzających o wejście maksimum (np.) 1 dorosła, 2 dzieci w jednym momencie

Warunki działania

 • zasilenie prądem elektrycznym lub z baterii dla oświetlenia

materiały (Media + Potrzebne urządzenia)

 • 12 ściany
  • każda ściana =
   • pięciokąt o rozmiarze np. 2 metry (zależy o wysokości sufitu budynku)
   • materiał dla celów naukowych: lustro
   • konstrukcja/podparcie utrzymujące dwunastościan: płyty drewniane? stalowe?
  • sufit = jeden z ścian
  • podłoga = jeden z ścian
 • szkielet = stal ?
  • zawiasy dla 1 ścian = dzrwi
 • światła - kilka świateł w kilku wierzchołkach/rogach

wykresy

 • ściany/sufit/podłoge:
  dodec_pentagon.png
 • od góry:
  dodec_topview.png
 • od przodu:
  dodec_frontview.png

cechy

 • każde lustro odbije do środku - osoba wewnątrz ma poczucie, że jest w przestrzenie wielkim z wielomi kopii siebie

silność

 • struktur musi być wystarczający silne aby szkła nie będzie skasowane
 • geometryczna natura dwunastościana sam daje niektóry poziom silności
 • lepiej dodawać silne zewnętrzne poparcie
  • np płyt stalowy na każdym ścianie
  • ewentualne poparcie od sufitu - doświadczenie z szkieletem drzewnego w KRA sugeruje, że byłby warto:
 • ewentalne poparcie od sufitu:
  dodec_support.png

precedentów

 • Najmniej jeden sześcian lustrowany z tego typu istniał w muzeum w Brukseli w początku lat 1990'ych.
 • szkielet lekki, rozmiar jednego pięciokąta ok. 1 metr, pokazawany zwykle w sterowni KRA dwa razy w Festiwalu Nauki i Sztuki
 • Trójkąt (bez sufitu, bez podłogu) w Instytucie Fizyki UMK

koszt

 • 12 ściany * 500 PLN = 6000 PLN ?
 • szkielet stalowy = 2000 PLN ?
 • płyty stalowy zewnętrzny = 2000 PLN ?
 • płyn aby regularnie myć lustr = 30 PLN/rok ?
 • kilka światła = 70 PLN/rok?
 • razem 10 kPLN + 100 PLN/rok

odt/pdf format

These have several updates wrt the above version (no trivial foswiki export to .odt?)
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
cosmo_12scian.odtodt cosmo_12scian.odt manage 107.8 K 26 Aug 2011 - 21:21 BoudRoukema submitted version 110826 odt format
cosmo_12scian.pdfpdf cosmo_12scian.pdf manage 236.7 K 26 Aug 2011 - 21:22 BoudRoukema submitted version 110826 pdf format
dodec_frontview.pngpng dodec_frontview.png manage 20.2 K 24 Aug 2011 - 20:04 BoudRoukema  
dodec_pentagon.pngpng dodec_pentagon.png manage 7.2 K 24 Aug 2011 - 12:48 BoudRoukema  
dodec_support.pngpng dodec_support.png manage 29.7 K 24 Aug 2011 - 20:05 BoudRoukema  
dodec_topview.pngpng dodec_topview.png manage 23.8 K 24 Aug 2011 - 12:49 BoudRoukema  
Topic revision: r6 - 26 Aug 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback