To tylko archiwum dla starych informacji od PracowniaKRA.


archiwum

rozdzielczoscia

 • Jest rowniez problem z rozdzielczoscia na plancku, gdy studenci loguja sie na xtermach grazyna,octans, algol, leo, virgo i yellow
  • to problem nie tyle z rozdzielczością, co z doborem fontów przez niektóre aplikacje / błędnym wyświetlaniem niektórych rodzajów fontów przez X-terminale. Ciągle nie mam pojęcia, co to powoduje. Można uzyskać czytelne fonty np. w xtermie, podając dokładnie, jakiego rodzaju chcemy użyć, np. xterm -fn 9x15bold (-rf)

UPS

 • już jest przygotowana prośba dla 4 UPS (rozmowy z Andrzejem Kusem 12.01.2005r) - więc chyba jeden dla plancka około marzec 2005r? -- boud - 12 Jan 2005
  • - widziałem dzisiaj (13.03) nowe zakupione UPS-y w gabinecie kier. Krawczyka; może to już? (-rf)
  • - let's ask Ajk again... -- BoudRoukema - 09 Jun 2005

kto, kiedy i jaką dystrybucję zainstaluje na serwerze
 • kto: Grzegorz i Magda; kto chce, może się przyglądać wink
 • kiedy: sprzęt już jest więc nie ma po co dłużej czekać - instalacja w środę, 5 stycznia
 • jaką dystrybucję: Debian Sarge
Topic revision: r1 - 09 Jan 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback