<< WebHome


Proposals for Supervising Inżynierski diploma projects at WFAiIS

see also: LicMagTematy

Supervisor: B. Roukema (boud at astro.uni.torun.pl)

Examples

źródło: AstroDevTematy

Polish localisation (l12n) of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server), development of user support

rodzaj praca: inżynierski, sugerowany kierunek: informatyka stosowana

The WIMS online mathematics/physics exercise/examination web server (GPL/LGPL) makes it easier for students to avoid the temptation to cheat in arithmetical, algebraic and geometrical exercises and examinations, decreases lecturers' need to rewrite statistically similar but new exercises every semester, and increases the objectivity of students' gradings. The package is presently localised in several languages (en fr it es nl cn si ca), but there is no pl localisation. The initial aim of the project would be Polish language localisation of the package, following the present internationalisation structures in it. The work would partly consist of literal translation, but would require knowledge of physics and understanding of the required syntax, managing files, and publicly communicating with the developers. The package should be prepared for one of the main web server GNU/Linux distributions, i.e. debian and/or gentoo. The student should give a workshop type seminar at WFAiIS in order to help faculty learn how to use the localised package. A benefit of this project would be that the student would necessarily gain familiarity with a wide variety of free software mathematical packages used as WIMS' backends, e.g. octave, maxima, pari-gp and LaTeX.

https://cosmo.torun.pl/Cosmo/InzTematy , https://sourcesup.renater.fr/projects/wimsdev/

General Requirements:

 • basic knowledge in astronomy, physics, mathematics, computing skills
  • software knowledge alone is insufficient: the software development projects proposed require physics knowledge
 • willingness both to learn from and to teach others in the local and international free software community
 • fluency in English is required, but communication po polsku within the Polish-speaking physics/software community would be welcome

FAQ

FAQ o licencjatu/magisterze w astronomii/kosmologii.
 • Czy praca ma być oryginalna w sensie, że muszę wszystko rozumieć lub przynajmniej odróźniać co rozumiem od tego, czego nie rozumiem?
  • Tak.
 • Czy praca ma być oryginalna w sensie, że napiszę co rozumiem swoimi słowami?
  • Tak.
 • Czy muszę dużo i głęboko myśleć i obliczać?
  • Tak.
 • Jak mogę napisać wzór taki jak F = -G m1 m2 /r^2 własnymi słowami?
  • W twoim tekscie, będzie wiele wzorów. Ewidentnie, nie możesz zmienić standardowego wzoru bez dobrych dowodów/powodów. Jednakże, musisz pisać wzory według konwencji (symbole itd.) wewnętrznie spójnie w Twoim tekście, i myśleć o tym, jak ich używasz. ,,Standardowy" sposób napisania wzoru nie zawsze będzie najużyteczniejszy dla danego tekstu.
 • Czy muszę zrobić oryginalne badanie/odkrycie w pracy licencjackiej/magisterskiej?
  • Niekoniecznie na poziomie artykułu naukowego dla publikacji w czasopismach typu A&A, MNRAS, itd., ale własne obliczenia algebraiczne/różniczkowe/numeryczne, obserwacyjne lub teoretyczne, muszą być. Tylko słowami sam nie możesz "robić nauki".
 • Czy popularno-naukowe teksty po polsku są przydatne przy pisaniu pracy licencjackiej/magisterskiej?
  • To może pomagać w niektórych tematach, ale na pewno to nie wystarczy, i może nawet być trudniejsze do zrozumienia niż artykułu naukowy, z powodu niedokładności w analogiach/metaforach i trudności w zrozumieniu autorów.
 • Czy mogę cytować zdania lub akapity z tekstów naukowych lub popularno-naukowych?
  • Tylko pod warunkiem, że źródło jest dobrze cytowane (zob. np. w artykułach naukowych na http://ArXiv.org) i, że ,,co jest cytatem" a co jest Twoim własnym podsumowaniem, jest bardzo jasne. Minimum jest ,,użycie cudzosłów", lepiej jest ,,użycie cudzosłów i italics i lub indentacja (\narrower w LaTeX np?)".
 • Czy muszę napisać wstęp do tematu podczas, gdy już to jest lepiej napisane gdzieś w sieci i trudno to omówić lepiej (np. na stronach wikipedii)?
  • Natura stron wikipedii implikuje, że kiedy wystarczająco dużo ludzi dobrze rozumiejących temat współpracuje na stronie, jakość strony może być tak wysoka, że trudno jest to przekazać lepiej. Jeśli chodzi o zwykłe teksty ,,zamrożone", to prawie zawsze można ich treść przekazać trochę lepiej - jaśniej, precyzyjniej, krócej, głębiej, z prostszych (poprawnych) słowach, itd. Naiwna wiara w teksty pisane jest świętokradztwem w nauce. Tylko możliwości sprawdzenia empirycznych i teoretycznych argumentów i możliwość ich poprawienia stanowią o wartości tekstu naukowego. W przypadku gdzie, jednakże, trudno poprawić dobry tekst, lepiej go cytować z krótkim podsumowaniem według własnego rozumienia zamiast cytować text w całości.
 • Jest trudno mówić o te sam treści bez parafrazowania. Jak mogę nie parafrazować?
  • Szukaj własny sposób zaorganizowanie pomysł. Może krótkiego podsumowanie, może głębokszego wyjaśnienie, może dokładniejsza prezentacja. Trudno wierzyć, że tekst naukowy cokolwiek jest tak perfekcyjny, że nie może to mówić w prostszym lub lepszym sposobie.
 • Gdzie jest konkretyny przykład co jest i co nie jest plagiatem ?
  • This Oxford University guide jest bardzo dobry. Na przykład: źródła internetowe muszą, jak innych źródła, być cytowane jeśli teksty lub informacji są używane. Na końcu jest przykład źródło, pięć różnych typ przykłady plagiatu tego źródła, i dwa przykłady dopuszczalny użycie informacji zamiast tekst tego samego źródła.
 • Czy muszę rozumieć i używać pomysły, wyniki obserwacji/eksperymenty i obliczenia teoretycznych naukowców, które już są opublikowane?
  • Tak. Bez tego, byłoby niemożliwe cokolwiek zrobić, poza powrotem do epoki kamiennej. Ale musi być jasne, co jest ich wynikami ("kontekst") a co jest Twoim własnym celem/metodą/wynikiem/podsumowaniem.


-- BoudRoukema - 28 Mar 2010
Topic revision: r6 - 01 Mar 2023, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback