See also: ProgrammingForCosmologists


<< CosmoTeaching20142015

Wstęp do systemów uniksopodobnych

oficjalny program

wikibooks

wikipedia

komendy shell

standadowy strumień wejścia i wyjścia

skrypt shell

 • (dodaj uzyteczny link tu)

tutorialy

system operacyjny

kiedy/gdzie

 • zimo 2022/2023
  • grupa 7 - 14.00-17.00 godz piątek sala PK6, Inst. Fizyki - semestr zima
   • 18.11.2022, 25.11.2022
   • 02.12.2022, 09.12.2022, 16.12.2022
   • 13.01.2023, 20.01.2023, 27.01.2023
   • 03.02.2023
 • ewentualnie sprawdz też na http://usosweb.umk.pl lub lepiej mejlem

konto na phys

Sposób zakładania kont studenckich dla studentów WFAiIS: Student zakłada konto na serwerze centralnym poprzez http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/ (wybieramy "Zakładanie konta http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/ "). To skutkuje założeniem konta na serwerze centralnym, a dodatkowo od dnia następnego będzie uruchomione drugie konto na serwerze wydziałowym (z takim samym identyfikatorem i hasłem).

Zmiana hasła także musi następować poprzez formularz WWW (http://www.uci.umk.pl/studenci/konto/korzystanie/) .

Zasady sieci w WFAiIS: http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/141 * silne hasło

propozycja zaliczenia

ćwiczeń - wims

studenci zaawansowani (już ,,znają GNU/linuks")

grupa dyskusyjna

http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/unix-internet

grupa użytkowników linuksa w Toruniu (TLUG) i dalej

prowadzący


studenci

2022/2023 - semestr zimowy

2014/15 - semestr zimowy

2013/2014 - semestr letni

2012/2013 - semestr letni

2011/2012 - semestr letni

2010/2011 - semestr letni

2009/2010 - semestr letni

2009/2010 - semestr zimowy

2008/2009 - semestr zimowy

2007/2008 - semestr zimowy

2006/2007 - semestr letni

2006/2007 - semestr zimowy

2005/2006

tylko raz

debugowania sprzętu

 • DriverI915Card82945GslashGZ
 • 2013-03-12 - w PK4 powinno dobrze funkcjonować całych komputerów oprócz 1, 4, 6 i 12 - nowych w 2013-09

statystyki (stare)

Topic revision: r601 - 18 Apr 2024, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback