Największe zagadki współczesnej kosmologii

Prowadzący:

Boud Roukema, Bartosz Lew, Centrum Astronomii UMK

http://adjani.astro.umk.pl/cosmo

Struktura prezentacji

 • 14:00 40 min bartek - model nieskończony (oprócz jeśli jest hipersfericzny)
 • 14:40 35 min boud - modele skończone
  • 14:40 15 min przeprowadzenie (zasady: skończoność, krzywizna, topologia)
   • 4 min:
    • 2 min: celestia: od Ziemi poza naszej Galaktyki
    • 2 min: skończoność - kosmologów
   • 1 min: kosmologia $\Rightarrow$ przestrzeń + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
   • 5 min: krzywizna
    • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / teorem pitagorasa;
    • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy teoria fizyki OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - mierzyć trókąt i/lub geśtości
    • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow DM, DE
   • 5 min: topologia
    • 3 min: topologia - 3 sposoby to rozumieć - filmi
    • 1 min: obserwacji: zobaczyć kilku razy tych sam obrazy
    • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
    • 0 min: Wszechświat = kształt + treść jednorodna + fluktuacji + problem brakujących fluktuacji
  • 14:55 5 min: 2 obserwacji: problemy brakujących fluktuacji, brakujący energii
   • 2 min DE z krzywizny
   • 3 min fluktuacji
    • 2 min fluktuacji - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 1 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały => najlepsze kandydaty: przestrzeń Poincare i 3-torus
  • 15:00 10 min 2009: Która przestrzeń wybierać? + Co może być ,,ciemna energia"
   • 2 min T^1 \Rightarrow gravitacja pozostająca
   • 2 min o T^3, S^3/T^*, S^3/O^*, Poincare \Rightarrow Poincare najlepiej równoważona
   • 3 min woluntariuszami + pokaz
   • 3 min DE jako efekt rozciągnięcia
  • 15:10 5 min podsumowanie zasad/zagadki/ślady: skonczoność - ciagłość - jednorodność - brakujący fluktuacji - brakujący energii - przestrzen Poincare lub 3-torus - istniejący fluktuacji
 • 15:15 15 min pytania/komentarze

Dyskutuj/czytaj/edytuj dalej

Topic revision: r1 - 23 Apr 2009, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback