Jest to strona TWiki. Zamiast gadać ,,gngngngng..." na ten temat z kimś (np. z Boudem lub kim innym) ,,w kuluarach", po prostu zapisuj, co myślisz TUTAJ. Wypełnij TWikiRegistration (zabiera to minutę, naprawdę!) i pisz. Po prostu zrób coś, by ta strona była (wg Ciebie) bardziej sensowna. Traktuj to jak tablicę (w znaczeniu `blackboard'), na której coś tam się bazgrze, wyciera, poprawia. Więc pisz! Co najwyżej ktoś stwierdzi, że to, co napisał(a/e)ś, jest jednak (według tego kogoś) nieścisłe, niesłuszne, nie za bardzo sensowne etc. i wtedy on(a) może to zmienić. Ale wtedy Ty... Itd.


Dyskusja panelowa na ,,Festiwalu Nauki i Sztuki 2004"

propozycja

    • tytuł : Wszechświat: globaliści vs. antyglobaliści
    • streszczenie : Większość kosmologów dzisiaj myśli, że Wszechświat, jaki możemy zobaczyć przez teleskopy, jest tylko małą, może wręcz mikroskopijną częścią faktycznego ,,Wszechświata globalnego" - to są ,,antyglobaliści"; Inny ,,obóz" kosmologów to ci, którzy analizując obraz promieniowania tła, a także rozmieszczenie (radio-)galaktyk, kwazarów itd. w przestrzeni trójwymiarowej, mają nadzieję (złudzenie?), że w ten sposób widzą/zobaczą ów ,,globalny Wszechświat" - to są ,,globaliści". Kto ma rację? Kilkoro kosmologów z Torunia będzie przedstawiać rozmaite punkty widzenia i zaproszą do uczestnictwa publiczność w tej debacie, zarówno na żywo jak i przez internet.
    • Czas trwania debaty: 1 godzina? 2 godziny?
    • język: POLSKI! (tak, tak, boud trzeba jeszcze popracować trochę nad tą @#$&$#% polską gramatyką. Ale nie zniechęcaj się! Naprawdę zrobiłeś już niezłe postępy. I (AMr) truly mean it!! smile http://wikibooks.org/wiki/Polish_language_course i http://wikibooks.org/wiki/Basic_Polish_language_course

data, godzina, miejsce, tytuł, streszczenie, i czworo ,,oficjalnych" uczestników są podane według papieru wydrukowanego przez organizatorów oficjalnych - faktyczne tematy i jak będziemy to wszystko organizować w praktyce może być dyskutowane przez wiki, cosmo-torun itd, oczywiście

dyskusja na cosmo-torun

zobacz też

oficjalna strona Festiwalu:

Topic revision: r16 - 07 Nov 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback