You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoPeople (02 Jul 2010, BoudRoukema)EditAttach
<< WebHome


Porozumienie Cz±stek-Astrofizyka-Kosmologia

 • organising cosmology/astroparticle people in Poland in order to network with other European groups to make a network and get research funding

cosmo-pl mailing list

http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-pl

www static

http://www.fuw.edu.pl/~porozumienie/

spotkanie walentyńskie 14.02.2008

http://www.fuw.edu.pl/~tok/workshopIVprog.html - popołudnie czwartek 14.02.008

 • 14:00 - 14:20 M. Biesiada - Dark energy tests
 • 14:20- 14:40 J. Roberts - Supersymmetric dark matter
 • 14:40 - 15:00 W. Piechocki - On quantum phase of the Universe
 • 15:00 - 15:20 (kawa)
 • 15:20 - 15:40 J. Król - Cosmological constant via cathegorical space-times
 • 15:40 - 16:00 A. Woszczyna - Dispersion of density waves in the Universe with positive cc
 • 16:00 - 16:20 B. Roukema - Implications of the spatial cross-correlations of WMAP sky
 • 16:20 - 16:40 Ł. Szulc - Loop cosmology
 • 16:40 - 17:00 D. Blaschke - Deconfinement in the Cosmos: Quark Matter Phases and Explosive Phenomena in Astrophysics
 • 17:00 - 17:20 R. Wojtak - The distribution function of dark matter in cluster-size galaxies
 • 17:30 - 18:30 Rada Cz-A-K - spotkanie

CAK wykłady

co dzień godziny sala instytut wykładowca(y)
cotygodniowe seminarium "Kosmologia i Fizyka Czastek" wtorek 13:30-15:00 sala SDT UW M. Demianski, B. Grzadkowski, Z. Lalak, S. Pokorski
wykład "Wstep do Kosmologii" wtorek 12:00 - 13:30 sala IPJ UW M. Olechowski
wykład "Particles and Gravity", dotyczacy wybranych problemow kosmologii czastek pi±tek 10:00 - 11:30 sala SDT UW Z. Lalak
wykład "Classical Field Theory" pon. 15:15-17:00 sala IPJ UW K. Meissner
wyklad "Teoria pola czastek elementarnych" pi±tek 14:15-16:00 sala IPJ UW P. Chankowski
warsztaty "Astroparticle and Collider Physics" ¶roda 12:30-14:00 sala 118 IPJ UW M. Krawczyk, A. F. Zarnecki
wykład "Kosmologia" (wstęp), zimowy semestr wtorek 9:00-11:00 CAMK UMK B. Rudak
wykład monograficzny "Kształt Wszech¶wiata", zimowy semestr pi±tek 13:00-15:00 KRA, Piwnice UMK B. Roukema
wykład+ćw Kwantowa teoria pola, zimowy semestr czwartek+pi±tek 12:00-14:00 25+Klub, IF UMK A. Kossakowski
wykład+ćw Klasyczna teoria pola, letni semestr pon+wt+czwart 12-14, 12-14, 10-12 30, 479, 30 UMK R. Mrugała
seminaria kosmologiczne pi±tek 12.30   USzczecin  
wykład+ćw Ogolna teoria wzglednosci i kosmologia, letni semestr pi±tek 8-12 311 USzczecin M. Dabrowski
Wybrane zagadnienia ogolnej teorii wzglednosci i kosmologii, letni semestr dzień? 14.30 - 16.00 30 USzczecin J. Garecki
wykład IV/V, Fizyka czastek we wczesnym wszechswiecie       UJ J. Wosiek
monograficzny Fizyka wczesnego wszechswiata       IFJ PAN Piotr Bozek
Kosmologia fizyczna       UJ Edward Malec
wykład monog. V, Wczesny wszechswiat       UJ Lech Sokołowski
monograficzny V, Teoria zaburzeń kosmologicznych       UJ Andrzej Woszczyna
wykład V, Kosmologia relatywistyczna       UJ Andrzej Woszczyna
wykład IV/V, Fizyka Neutrin       Marek Zrałek
wykład III/IV, Relatywistyczna Mechanika Kwantowa       Marek Zrałek
wykład IV, Wstęp do Kwantowej Teorii Pola       Karol Kołodziej
wykład IV/V, Model Standardowy Cz±stek Elementarnych       Henryk Czyż/ Janusz Gluza
wykład IV/V, Teoria Oddziaływań Eletrosłabych       Henryk Czyż
wykład IV/V, Rozszerzenia Modelu Standardowego       Janusz Gluza
wykład III/IV, Wstęp do teorii Cz±stek Elementarnych       Janusz Gluza
wykład specjalistyczny III/IV, Ogólna Teoria Względno¶ci       Marek Biesiada
wykład III, Wstęp do Astrofizyki       Ilona Bednarek/Marek Biesiada
wykład+ćw IV/V Ogolna teoria wzglednosci ¶roda+czwartek 9-12+10-12   UB Piotr Jaranowski


stary

meeting Mon 19.02.2007

spotkanie 05.09.2007 @ Katowice

Dzień przed Matter To The Deepest: Recent Developments In Physics of Fundamental Interactions XXXI International Conference of Theoretical Physics, Ustroń, 5-11 September 2007, Poland http://prac.us.edu.pl/~us2007/ (też http://www.ifj.edu.pl/conf/other/ustron07.htm?lang=pl ) Organized by Institute of Physics, University of Silesia (Katowice).

Details at: ToK
Topic revision: r2 - 02 Jul 2010, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback