<< WebHome


National level laws in PL

Ustawa 2.0

main astro journal official brownie points as of 2019-08-02

The main astronomy journals, plus some others, seem to be the following - the final column gives the number of brownie points:
4 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 0935-4956 1432-0754 Astronomy and Astrophysics Review 0935-4956 1432-0754 200
5 Astrophysical Journal Letters 2041-8205 2041-8213 Astrophysical Journal Letters 2041-8205 2041-8213 200
6 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 0067-0049 1538-4365 Astrophysical Journal, Supplement Series 0067-0049 1538-4365 200
12 NATURE 0028-0836 1476-4687 Nature 0028-0836 1476-4687 200
13 Nature Communications 2041-1723   Nature Communications 2041-1723   200
14 Nature Physics 1745-2473 1745-2481 Nature Physics 1745-2473   200
15 PHYSICAL REVIEW LETTERS 0031-9007 1079-7114 Physical Review Letters 0031-9007 1079-7114 200
16 Physical Review X 2160-3308 2160-3308 Physical Review X 2160-3308   200
23 Annual Review of Astronomy and Astrophysics 0066-4146 1545-4282       200
158 Acta Astronomica 0001-5237   Acta Astronomica     140
28 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 1432-0746 1432-0746 Astronomy and Astrophysics 0004-6361 1432-0746 140
29 ASTROPHYSICAL JOURNAL 0004-637X 1538-4357 Astrophysical Journal 0004-637X 1538-4357 140
32 CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY 0264-9381 1361-6382 Classical and Quantum Gravity 0264-9381   140
6309 European Physical Journal C 1434-6044 1434-6052       140
49 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 0035-8711 1365-2966 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 0035-8711 1365-2966 140
64 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters 1745-3933         140
52 Physical Review Applied 2331-7019 2331-7019 Physical Review Applied   2331-7019 140
53 PHYSICAL REVIEW C 2469-9985 2469-9993 Physical Review C 2469-9985 2469-9993 140
54 PHYSICAL REVIEW D 2470-0010 2470-0029 Physical Review D 2470-0010 2470-0029 140
16846 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC 0004-6280 1538-3873 Publications of the Astronomical Society of the Pacific 0004-6280 1538-3873 140
16114 Physics of the Dark Universe 2212-6864   (publisher?)     140
74 ASTROPARTICLE PHYSICS 0927-6505 1873-2852 Astroparticle Physics 0927-6505   100
104 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS 1475-7516 1475-7516 Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1475-7516   100
122 Physical Review Physics Education Research 2469-9896 2469-9896 Physical Review Physics Education Research   2469-9896 100
16844 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA 1323-3580 1448-6083 Publications of the Astronomical Society of Australia 1448-6083   100
159 ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS 1063-7737 1562-6873 Astronomy Letters 1063-7737 1562-6873 70
186 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 0217-751X 1793-656X International Journal of Modern Physics A 0217-751X   70
236 Physical Review Accelerators and Beams 2469-9888 2469-9888 Physical Review Accelerators and Beams   2469-9888 70
247 Research in Astronomy and Astrophysics 1674-4527   Research in Astronomy and Astrophysics 1674-4527   70
12292 Journal of Physics Communications 2399-6528   Journal of Physics Communications     70
298 Gravitation & Cosmology 0202-2893 1995-0721 Gravitation and Cosmology 0202-2893   40
310 JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY 0250-6335 0973-7758 Journal of Astrophysics and Astronomy 0250-6335 0973-7758 40
333 Nature Astronomy 2397-3366 2397-3366 Nature Astronomy   2397-3366 40
458 Chinese Astronomy and Astrophysics 0275-1062         20

Non -astronomy journals:
15837 PeerJ 2167-8359         100 ... nauki medyczne; ... nauki o zdrowiu; ... nauki biologiczne
4281 Computing in Science and Engineering 1521-19615 1558-366X       100 ..., informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; informatyka
21939 Data Science Journal 1683-1470         40 informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; informatyka

Ustawa 2.0 2018-04-05

March 2018 draft

Ustawa 2016 on higher education in Poland

  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001842 - Dz.U. 2016 poz. 1842 Dziennik Ustaw2016poz. 1842 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
    • Choose the "ujednolicony" version - this means "original with all patches applied".

-- BoudRoukema - 07 May 2018
Topic revision: r1 - 05 Jan 2022, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback