• Name: Sakwer Iniemamocny
 • Institute: WFAiIS (poza astronomii)
 • Comment: \m/ ^^ \m/

Personal Preferences(details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Program do ściągania grafiki. Jeżeli chcesz ściagnąć z sieci wiekszą ilość grafiki może to być czynnosć mozolna i wydłużająca cały czas pracy. Właśnie do takich przypadków został stworzony ten program aby on sam to wykonywał. Stosuje sie go tak:
 • Na początek właczamy strone na której wyświetlone są przez nas grafiki
 • Następnie włączamy ową grafike w trybie pełnym ekranu znajdujac link źródłowy pliku
 • Kopiujemy go bez cyfr i końcówki (rozszerzenia)
 • Potem wpisujemy ilość pętli jakie ma wykonać czyli do jakiej cyfry w nazwie ma szukać
 • Kolejnym krokiem jest wpisanie czy chcesz aby wyszukiwał spacji między cyfrą a końcówką nazwy

Stosowanie to jedno a sam skrypt wygląda tak:
#!/bin/bash
#Made by Dawid Adamski 229751(małpa)fizyka.umk.pl
#Improved by Patryk Szczęsny 241276(małpa)fizyka.umk.pl

#Zdefiniowanie wgea ukrycie "jego obecnosci" pod sprytna nazwa Frozenfox
better_wget="wget -U Frozenfox "

#podanie strony
echo "Podaj strone:"
read zmienna

#Do jakiej liczby przeszukiwac
echo "Do jakiej liczby przeszukiwac:"
read do_tylu

echo "Czy uwzglednic spacje?"
read tak_nie

#Opcja z uwzglednianiem spacji
spacja=""

if [ $tak_nie = 'tak' ]; then
  spacja=" "
fi
if [ $tak_nie = 'Tak' ]; then
  spacja=" "
fi

#najczestsze rozszerzenia uzywane na stronie
roz1=".jpg"
roz2=".png"
roz3="a.jpg"

i=0 #zmienna do petli

while [ $i -le $do_tylu ]; do
   $better_wget$zmienna$spacja$i$roz1 #jpg
  
   $better_wget$zmienna$spacja$i$roz2 #png
  
   $better_wget$zmienna$i$roz3 # a.png
  let i=i+1 #inkrementacja
done

Dużo więcej (po polsku!) na wget: WikipediaPl:Wget

Related topics
Topic revision: r4 - 27 May 2010, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback