<< BognA

<< PrograM1


    Uklady wspolrzednych:
1 - horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)
2 - horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)
3 - rownikowy I
4 - rownikowy II
5 - ekliptyczny
6 - galaktyczny

Przejscie z ukladu: 4
Przejcie do ukladu: 6
    Stare wspolrzedne: - deklinacja(_d_m...s):0
              - rektascencja(_h_m...s):0

    Nowe wspolrzedne: - szerokosc galaktyczna(_d_m...s):  -60d28m55.733902s
             - dlugosc galaktyczna(_d_m...s):  97d29m28.861475s

OK smile

    Uklady wspolrzednych:
1 - horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)
2 - horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)
3 - rownikowy I
4 - rownikowy II
5 - ekliptyczny
6 - galaktyczny

Przejscie z ukladu: 4
Przejcie do ukladu: 6
    Stare wspolrzedne: - deklinacja(_d_m...s):30
              - rektascencja(_h_m...s):13

    Nowe wspolrzedne: - szerokosc galaktyczna(_d_m...s):  -32d55m43.643573s
             - dlugosc galaktyczna(_d_m...s):  123d46m25.824357s

not OK. frown Problem był że nie standardowa informacja dla użytownik i brak dokumentacji wink Jeszcze raz:

    Uklady wspolrzednych:
1 - horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)
2 - horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)
3 - rownikowy I
4 - rownikowy II
5 - ekliptyczny
6 - galaktyczny

Przejscie z ukladu: 4
Przejcie do ukladu: 6
    Stare wspolrzedne: - deklinacja(_d_m...s):30d
              - rektascencja(_h_m...s):13h

    Nowe wspolrzedne: - szerokosc galaktyczna(_d_m...s):  86d12m0.681866s
             - dlugosc galaktyczna(_d_m...s):  84d10m20.670665s

Wszystko porządku :), nawet jeśli chyba (80.8522415 86.4566879) jest więcej precyzyjny dla równikowy w B1950.0.
Topic revision: r1 - 04 May 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback