-- TomaszZdravkov - 26 Feb 2004
 • Program ten porownuje predkosci dla roznych redshiftow. Roznica wynikajacapomiedzy tymi wielkosciami jest spowodowana tym, ze dla pewnych odleglosci (czyli dla pewnych z) nalezy uwzglednic juz efekty relatywistyczne. Oba wzory rozniasie diametralnie. Ponizej przedstawiam prosty program, ktory to wylicza.

 • program redshifts
 • parameter (l=1000000)
 • real z(l),v(l),rv(l),d(l)
 • real H0,c,e,z0
 • integer n
 • character qn,plik*12

 • write(,)'Podaj wartosc stalej Hubbla'
 • read(,) H0
 • write(,)'Podaj krok dla z '
 • read(,)e
 • write(,)'Podaj ilosc krokow '
 • read(,)n
  • c=299792.458
  • do i=1,n
  • z(i)=real(e*i)
  • v(i)=c*z(i)
  • rv(i)=c*(((z(i)+1)**2.-1)/((z(i)+1)**2.+1))
  • d(i)=(2.*c/H0)*(1-(1/sqrt(z(i)+1)))

 • write(*,21)z(i),v(i),rv(i),d(i)
 • end

Jest to tez jeden ze sposobow na weryfikowanie wyznaczonej stalej Hubble'a, ktorej wartosc przyjmuje sie obecnia okolo 65 km/s/Mpc z bledem 8 km/s/Mpc. Stala ta zostala wyznaczona na podstawie pobliskich galaktyk zatem nie mozna dla zbyt duzych odleglosci przyjmowac wzor relatywistyczny za dobry. Wzor nierelatywistyczny mozna przyjac za dobry do okolo z=0.15. Dla tej wartosci formuly nierelatywistycznej otrzymujemy 691.83 Mpc natomiast z formuly realtywistycznej 622.6 Mpc. Otrzymujemy roznice na poziomie 6.9%. Sa to doleglosci rzedu 2 mld lat siwtlnych. Inne wyniki umiescilem w tabeli.

Stala Hubble'a nieralat odlegl relatyw odlegl
57 km/s/Mpc 788.93 709.98
65 km/s/Mpc 691.83 622.60
73 km/s/Mpc 616.01 554.55

Jest to dla \Omega_{materia} = 1, \Omega_\Lambda = 0 - zobacz WikipediaPl:Współrzędne_współporuszające_się -- BoudRoukema - 12 Mar 2004
Topic revision: r3 - 12 Mar 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback