PiotrNiemir

Mój wolny punkt dotyczy działalności na wikibooks. Zgodnie z sugestiami, ze względu na fakt, że zajmuję się grafiką, zdecydowałem się na uzupełnienie kursu Inkscape.

Punkty, które zostały przeze mnie dodane to:

Zapraszam do komentowania mojej pracy. Mam nadzieję, że Wasze konstruktywne opinie przyczynią się do polepszenia wiki.

UserForm edit

FirstName Piotr
LastName Niemirowski
OrganisationName MFN
OrganisationURL www.mfn.net.pl
Profession resseler consultant
Country Poland
State pom.
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic revision: r3 - 30 Dec 2014, PiotrNiemir
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback