Proszę dodaj Twoje opinii tutaj o temat praw autorskie.

  • Był nierozumienie o temat u ktoś. Mamy praw zrobić błędy, ale po błędy potrzeba być dyskusja i poprawienie.

Sytuacja praw autorskie na wikipedii

Proszę czytaj:

inne ,,wolne" licencji niż GFDL

prawa autorska tradycyjne

Pamiętamy że tradycyjne praw autorskie są bardzo restrykcyjne. Czy lubimy lub nie, większość publikacji komercjalne jeszcze są z tym typu.

gdzie jest granica między oryginalny tekst i nowy tekst?

Czasami to nie ewidentny. Zobacz np dyskusja na http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja%3AGwiazdy_zmienne_typu_ZZ_Ceti i dodaj Twoj pomysł jeśli jest to różny.

rolę w pracownii/wyklady

Jak potrzeba być rola praw autorskie w pracownii/wykłady interaktywne? Co myślesz?
Topic revision: r3 - 27 Sep 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback