You are here: Foswiki>Main Web>WikiUsers>BeataDeka (04 Sep 2012, BeDe)EditAttach

BeataDeka

Size of the Universe

Jako 'wolny punkt' postanowiłam 'wyprodukować' kilka wykresów. Jako, że dopiero stawiam pierwsze kroki w Pythonie postanowiłam napisać dwa proste programy:

  • Pierwszy - do obliczania odległości we Wszechświecie. Zakładamy: brak stałej kosmologicznej, aktualny wiek Wszechświata 9.155 Gyr. W pliku wejściowym podajemy odelgłości współporuszające się dla kilku par galaktyk w danym jednym konkretnym czasie. program oblicza odległość fizyczną w tym konkretnym czasie między danymi parami galaktyk. Wynikiem działania programu jest kilka wykresów (dla różnego wieku Wszechświata.

  • Drugi - również oblicza odległości. Założenia jak powyżej, mając znaną 'fizyczną' aktualną odległość między parą galaktyk obliczana jest 'fizyczna' odległość między tą parą w różnych okresach.

UserForm edit

FirstName Beata
LastName Deka
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
wykrescosmo1.jpgjpg wykrescosmo1.jpg manage 73.6 K 01 Sep 2012 - 17:27 BeDe wykres dla 1.555 Gyr
wykrescosmo2.jpgjpg wykrescosmo2.jpg manage 32.2 K 01 Sep 2012 - 17:37 BeDe wykres dla 3.086 Gyr
wykrescosmo3.jpgjpg wykrescosmo3.jpg manage 31.7 K 01 Sep 2012 - 17:42 BeDe wykres dla 6.582 Gyr
wykrescosmo4.jpgjpg wykrescosmo4.jpg manage 29.0 K 01 Sep 2012 - 18:24 BeDe wykres dla odleglosci 354.978 Mpc
wykrescosmo5.pngpng wykrescosmo5.png manage 3.6 K 01 Sep 2012 - 18:29 BeDe wykres dla odleglosci 185.528 Mpc
wykrescosmo6.pngpng wykrescosmo6.png manage 3.6 K 01 Sep 2012 - 18:33 BeDe wykres dla odleglosci 221.846 Mpc
Topic revision: r3 - 04 Sep 2012, BeDe
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback