You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>LukaszFarian (revision 2)EditAttach
  • Name: Lukasz Farian
  • Institute: WFAiIS (poza astronomii)

Mój artykuł na wiki dla 'wolnego punktu' xD

Poprawiłem i uzupełniłem informacje o Slackware (dystrybucji Linuxa). Link do artukułu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Slackware

Porównanie zmian: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slackware&action=historysubmit&diff=19994833&oldid=19994485

Niechcący wkleiłem podwójnie cały artykuł, ale inny użytkownik poprawił to (nie zmieniając dodanych przeze mnie info). Uzupełniłem informacje o historii Slackware, poprawiłem części o zarządzaniu pakietów i budowie, poprawiłem błąd o zarządzaniu pakietów, przetłumaczyłem niektóre bardziej rozbudowane rozdziały z angielskiej wersji artykułu, dodałem odnośniki itp ...
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 27 Jan 2010, LukaszFarian
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback