BeataDeka

Size of the Universe

Jako 'wolny punkt' postanowiłam 'wyprodukować' kilka wykresów. Jako, że dopiero stawiam pierwsze kroki w Pythonie postanowiłam napisać dwa proste programy:

  • Pierwszy - do obliczania odległości we Wszechświecie. Zakładamy: brak stałej kosmologicznej, aktualny wiek Wszechświata 9.155 Gyr. W pliku wejściowym podajemy odelgłości współporuszające się dla kilku par galaktyk w danym jednym konkretnym czasie. program oblicza odległość fizyczną w tym konkretnym czasie między danymi parami galaktyk. Wynikiem działania programu jest kilka wykresów (dla różnego wieku Wszechświata.

  • Drugi - również oblicza odległości. Założenia jak powyżej, mając znaną 'fizyczną' aktualną odległość między parą galaktyk obliczana jest 'fizyczna' odległość między tą parą w różnych okresach.

UserForm edit

FirstName Beata
LastName Deka
OrganisationName
OrganisationURL
Profession
Country
State
Address
Location
Telephone
VoIP
InstantMessaging (IM)
Email
HomePage
Comment
Topic attachments
ISorted ascending Attachment Action Size Date Who Comment
wykrescosmo1.jpgjpg wykrescosmo1.jpg manage 73.6 K 01 Sep 2012 - 17:27 BeDe wykres dla 1.555 Gyr
wykrescosmo2.jpgjpg wykrescosmo2.jpg manage 32.2 K 01 Sep 2012 - 17:37 BeDe wykres dla 3.086 Gyr
wykrescosmo3.jpgjpg wykrescosmo3.jpg manage 31.7 K 01 Sep 2012 - 17:42 BeDe wykres dla 6.582 Gyr
wykrescosmo4.jpgjpg wykrescosmo4.jpg manage 29.0 K 01 Sep 2012 - 18:24 BeDe wykres dla odleglosci 354.978 Mpc
wykrescosmo5.pngpng wykrescosmo5.png manage 3.6 K 01 Sep 2012 - 18:29 BeDe wykres dla odleglosci 185.528 Mpc
wykrescosmo6.pngpng wykrescosmo6.png manage 3.6 K 01 Sep 2012 - 18:33 BeDe wykres dla odleglosci 221.846 Mpc
This topic: Main > WikiUsers > BeataDeka
Topic revision: 04 Sep 2012, BeDe
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback