You are here: Foswiki>Cosmo Web>PracKomputerowaIIIZaliczeniePunktPiec (revision 10)EditAttach
<< PracKomputerowaIIIZaliczenie


przykłady do Pracowni Komputerowej III - do piątego punktu

przykłady dla punktu

Ewentualne punkty (tylko przykłady) - inni studenci, wykładowcy oraz inne osoby w internecie będą mogły to czytać - (internet i GNU/Linux są, w dużym stopniu, oparte na publicznej współpracy między wieloma osobami).
 • wikipedia/wikibooks:
 • pokażesz jak dobrze znasz "emacs"
 • Znajdź źródło GPL pakietu cosmdist i zainstaluj go, jako zwykly użytkownik oraz sprawdź czy funkcjonuje.
 • Znajdź źródło innego pakietu, który Ciebie interesuje (dla fizyki) na wolnej licencji (np szukaj w http://wiki.debian.org/?DebianScience, przez wyszukiwarkę) i zainstaluj go od źródła jako zwykly użytkownik. Uważaj jak dużo przestrzeni na dysku używasz! Potem, zrób zmian, kompiluj na nową, i sprawdz czy funkconuje z zmianem. Np:
  • plotutils
  • GSL (GNU scientific library)
  • octave
  • maxima
  • ewentualnie to samo dla pakietu gry, który został celem uwagi studentów w zajęcie zimo 2007/8:
   • frozen-bubble
   • ace-of-penguins

UWAGA dotyczący strony wikipedii/wikibooks - Wogóle, nie masz prawa kopiować/wklejać - zobacz prawa autorskie w wikibooks - możesz przeczytać w różnych źrodłach, aby zrozumieć. Tekst, którym piszesz musi być oryginalny (w celu zaliczenia punktu) - własnymi słowami (zwykle, to nie jest trudne, wystarczy spróbować zrozumieć). Wyjątek jest wtedy, kiedy tekst źródłowy jest dostępny z licencją, kompatybilny z CC-BY-SA-em - np. tekst pod CC-BY-SA może być kopiowany, pod warunkiem,że jest napisany spójny z warunkami CC-BY-SA (np. napisanie, gdzie jest źródło). Zobacz prawa autorskie w wikibooks- lepsze tłumaczenie po polsku.

Edit | Attach | Print version | History: r14 | r11 < r10 < r9 < r8 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r10 - 27 May 2012, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback