You are here: Foswiki>Cosmo Web>FestiwalNaukiOld>FestiwalNauki2010 (revision 1)EditAttach
<< WebHome


all years: (2014: TBD) wiki | (2013: brak) wiki | (2012: brak) wiki | 2011 wiki | (2010: brak) wiki | 2009 wiki | 2008 wiki | 2007 wiki | 2005 wiki | 2004 wiki

Data/Miejsce

Parametry

parametry są tu: http://www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Wszystkie przestrzenie są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych.

Tytuł Imprezy (*): (im bardziej intrygujący tym lepszy); (edytuj: FestiwalNauki2009Tytul )

Prowadzący:

Boud Roukema

Wiek

od 12 lat

zapisów

Bez zapisów i bez wejściówek

Opis (do 1000 znaków)

Jaki jest kształt przestrzeni? Kszałt Wszechświat zależy w różnych sposobach o zamkniętach pętli. ,,Małe" pętli między galaktykami nas mówią o krzywiznie - czy tradycyjna geometria, np. twierdzenie Pitagorasa jest blisko prawda czy nie. A prosta pętla zamknięta - linia prosta, która jednakże jest pętlą - nas mówi o globalnym naturze przestrzeni. Wiele różne przestrenia są możliwe według matematyki. Było myślono od dawna z punktu widzenia fizyki, że także, wszystkie przestrzenie są sobie równe, że nie ma powodu, dlatego powinniliśmy mieszkać w jednym zamiast w drugim. Czy może, jednakże, że niektóre przestrzenia są równiejsze od innych? A co zobaczymy przez teleskopy?

Aktualny numer znaków (wersja 0.1; używaj wc lub C-x = w emacsie np aby obliczyć): 716=GOOD znaków

structure of the talk

( edytuj: FestiwalNauki2010Struk ) Warning: Can't find topic Cosmo.FestiwalNauki2010Struk

do druku

FestiwalNauki2010Druku
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 18 Nov 2009, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback