[Mma] mailman bug corrected

Boud Roukema boud at astro.uni.torun.pl
Thu Feb 19 16:26:10 CET 2004


witam,
   Maciej warned me about some spam yesterday - znalezłem bug w
mailman - był link do orygynalny mbox gdzie adresy mejlowe jeszcze
byli w formacie  ktos at cos.tam.torun.pl  zamiast
ktos at cos.tam.torun.pl . Poprawiłem bug i pisałem do FAQ

http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py?req=show&file=faq04.034.htp

i do mailman-developers at python org:

http://mail.python.org/pipermail/mailman-developers/2004-February/thread.html

Jest to przykład prawdziwy jak użytownik/sysadmin może kontrybuować do
poprawki w programach wolnych. W przypadki micro$ofta, nie jest ani
łatwy rozwiązać błędy, ani łatwy rozmawiać z społeczeństwiem
developerów, ani kontrybuować poprawki żeby inne mogą korzystać.

pozd
boud
More information about the Mma mailing list