Backlinks to PauliK in Main Web (Search all webs)

Results from Main web retrieved at 21:50 (Local)

AnnaRaiter
* Name: Anna * Email: raiter at christo.astri.uni.torun.pl * Institute: * Institue: * Comment: Czesc Aniu! Wpadlam na chwile i zrobilam ci do mnie linka ...
BognA
* Name: Bogna Pazderska * Email: pazderska at christo.astri.uni.torun.pl * Institute: UMK * Comment: studentka astronomii Zadania, ktore mam zamiar wykonac ...
CalkaTrapez
Main.PauliK 05 Dec 2004 Program oblicza całkę dowolnej funkcji f(x) na zadanym przedziale metodą trapezów. Jako przykładową funkcję użyłam f(x)=x^2 i dodałam funkcj ...
DorotaP
* Dorota Przepiorka * Email: przepiorka #64;christo.astri.uni.torun.pl * Institute: WFAiIS UMK Moje punkta na zaliczenie: 1. Tłumaczenie artykułów z wikipedii ...
MaciejMacurek
* Name: Maciej Macurek * Email: macurek at astri.uni.torun.pl * Institute: * Institue: Toruń Centre for Astronomy * Comment: Personal Preferences (details ...
MacierzWektor
Main.PauliK 13 Mar 2005 * macierze: Plik źródłowy
MetodaStycznej
Main.PauliK 13 Mar 2005 * zero_funkcji_styczna: Plik źródłowy * zero_funkcji_styczna: Plik źródłowy
OperacjaPlik
Main.PauliK 13 Mar 2005 Program otwiera plik z danymi: plik_z_danymi.dat i liczy wiersze, następnie go zamyka. Potem ponownie otwiera plik i wczytuje dane wierszami ...
PrecesjaM
Main.PauliK 28 Sep 2004 Program oblicza srednie wspolrzedne gwiazdy na dana epoke, zmieniajace sie na skutek precesji. Jako epoke standardowa przyjelam J2000. Dane ...
RozniczkaFunkcji
Main.PauliK 13 Mar 2005 Program służy do różniczkowania dowolnej funkcji f(x) na przykładzie funkcji f(x)=x^2, z porównaniem wyników: analitycznego i numerycznego ...
SymulacjaWMAP
Symulacja mapy mikrofalowego promieniowania tla podobnej do mapy uzyskanej przez WMAPa Main.PauliK Main.CezaryMigaszewski 08 Jan 2005 at Cosmo.MonographCosmo ...
TWikiUsers
List of Foswiki users Please take the time and add yourself to the list. To do that fill out the form in .TWikiRegistration. This will create an account for you which ...
TransformacjeUkladow
Main.PauliK 28 Sep 2004 Program sluzy do transformowania wspolrzednych gwiazdy miedzy dwoma dowolnymi ukladami wspolrzednych. Dane takie jak: wspolrzedne gwiazdy ...
Number of topics: 14
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback