You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>PauliK>SymulacjaWMAP (revision 1)EditAttach

Symulacja mapy mikrofalowego promieniowania tla podobnej do mapy uzyskanej przez WMAPa

-- PauliK & CezaryMigaszewski- 08 Jan 2005 at MonographCosmo

Mamy pomysl, aby sprawdzic, czy wyniki uzyskane przez Bouda i spolke w pracy: AstroPh:0402608 nie sa efektem przypadkowym. W tym celu chcemy zasymulowac dane pomiarowe podobne do uzyskanych przez WMAPa i na nich dokonac obliczen programem circles i zobaczyc jak wyglada statystyka dla takich danych oraz czy w otrzymanych statystykach pojawiaja sie jakies znaczace odchylenia (tak jak w przypadku rzeczywistych danych pomiarowych).

  • Myslelismy o takiej mozliwosci, by zachowac wartosci fluktuacji temperatury z mapy WMAPa, ale zmienic ich polozenie na niebie na czysto losowe.
  • Lub wygenerowac losowo wartosci fluktuacji temp. z zakresu odpowiadajacemu rzeczywistemu zakresowi
Aby to uzyskac, bedziemy potrzebowac dobrego generatora liczb losowych a takze rozgryzc format FITS, w jakim dane WMAPa sa zapisane. Tak wiec trzymajcie za nas kciuki wink ... moze zdazymy przed wakacjami wink ....

Czekamy na sugestie i komentarze.
Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 08 Jan 2005, PauliK
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback