You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>PawelWolak (revision 7)EditAttach

Witam na mojej stronie

Nazywam się Paweł Wolak. Urodziłem się 8 stycznia 1983.
Pochodze z Sandomierza. Interesuję się wszystkim a czególnie Astronomią.

Moeje adresy:

  • pawel.wolak.christo.astri.uni.torun.pl

W ramach zaliczenia przedmiotu wykonałem następujące zadania:

a) Przeczytałem książkę Andrew Liddle "Wstęp do kosmologii"
Proszę dodaj URL dokładny - istnieje podobny książka Andrzjea Liddle'a w (pl), ale tytuł jest różny -- BoudRoukema - 26 May 2004

b) Napisałem w Turbo Pascalu program przeliczający zmiany
Program przelicza wsółrzędne z epoki J2000 na współrzędne w zadanym roku.
ProgPrecesja

c) Napisalem w Turbo Pascalu program przeliczajacy wsolrzedne miedzy ukladami:
- horyzontalne na rownikowe I
- rownikowe I na horyzontalne
- rownikowe II na horyzontalne
- horyzontalne na rownikowe II
uwaga: wzgledem daty nie oblicza dla wszesniejszych od 2000
ProgWspolrzedne
Zobacz też podobny program w C++ PrograM1 przez BognA Pozdrawiam

Edit | Attach | Print version | History: r11 | r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r7 - 26 May 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback