Witam na mojej stronie

Nazywam się Paweł Wolak. Urodziłem się 8 stycznia 1983.
Pochodze z Sandomierza. Interesuję się wszystkim a czególnie Astronomią.

Moeje adresy:

W ramach zaliczenia przedmiotu wykonałem następujące zadania:

a) Przeczytałem książkę Andrew Liddle "Wprowadzenie do kosmologii wspolczesnrj"

b) Napisałem w Turbo Pascalu program przeliczający zmiany
Program przelicza wsółrzędne z epoki J2000 na współrzędne w zadanym roku.

c) Napisalem w Turbo Pascalu program przeliczajacy wsolrzedne miedzy ukladami:
- horyzontalne na rownikowe I
- rownikowe I na horyzontalne
- rownikowe II na horyzontalne
- horyzontalne na rownikowe II
uwaga: wzgledem daty nie oblicza dla wszesniejszych od 2000
Pozdrawiam

This topic: Main > TWikiUsers > PawelWolak
Topic revision: revision 8
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback