You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>BognA (revision 12)EditAttach
 • Name: Bogna Pazderska
 • Email: pazderska at christo.astri.uni.torun.pl
 • Institute: UMK
 • Comment: studentka astronomii


Zadania, ktore mam zamiar wykonac w ramach Matematycznych Metod Astronomii:

a) Tlumaczenia stron z wikipedii (tematyka zwiazana z widmem, jego powstawaniem i analiza)
Linie spektralne
Linie Fraunhofera
Linie emisyjne

W ramach nauki programowania:
b) Program w jezyku C++ (kompilator g++) sluzacy do zamiany wspolrzednych pomiedzy 2 dowolnymi ukladami wspolrzednych z:
- horyzontalny(z azymutem od S w kierunku W)
- horyzontalny(z azymutem od N w kierunku W)
- rownikowy I
- rownikowy II
- ekliptyczny
- galaktyczny
PrograM1

c) Program w jezyku c na obliczanie poprawek na wspolrzedne rownikowe II ze wzgledu na:
- abberacje dobowa
- paralakse
- refrakcje atmosferyczna
PrograM2

To tyle,a jak mi wyjdzie to zobaczymy.

Fajnie, dla mnie 2,5 punkty. -- BoudRoukema - 26 May 2004

Kurs C

W ramach tych zajec, postanowilam napisac pare programow, ktore mi samej przydaja sie w rozych fizycznych obliczeniach.

Na razie jest to:
- szukanie pierwiastka wielomianu metoda stycznej (tylko 1 pierwiastek) z danymi z pliku
- dla wielomianu 2-st mozna miec obie wartosci pierwiastkow stad kolejny program
- Maksymalna i minimalna wartosc z ciagu liczb z pliku z danymi, a przede wszystkim sortowanie ich z mozliwoscia zapisania czy dopisania do pliku
- i programik troche mniej "fizyczny", czyli przksztalcanie podanego texstu na jezyk Morse'a

ProGramy


Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r14 | r13 < r12 < r11 < r10 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r12 - 11 Jan 2005, BognA
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback