You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>AnnaZajczyk (revision 11)EditAttach
 • Name: Zajczyk Anna
 • Email: zajczyk at astri.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue: Toruń Centre for Astronomy
 • Comment:

1. METODY MATEMATYCZNE w ASTRONOMII

Moje cele:

 • przeczytać książke: Otto Struve 'Stellar evolution' - zrbione smile

 • przeczytać wybrane przeze mnie rozdziały z książki(kryterium wyboru - dowolne, czyli te które mnie interesowaly badź zainteresowały już w trakcie lektury): John D.Barrow & Frank J.Tipler 'The Anthropic Cosmological Principle' - zrobione smile

obie powyższe książki dostępne są w bibliotece w Radio (póki co jednak nadal ja je okupuje:) )

2. SHAPE of THE UNIVERSE - wykład monograficzny

 • ...

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Edit | Attach | Print version | History: r14 | r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r11 - 05 Jan 2007, AnnaZajczyk
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback