You are here: Foswiki>Cosmo Web>CosmoTeaching20102011>MonographCosmo (revision 122)EditAttach
<< CosmoTeaching20132014


monograph course III + IV + V rok

The formal code number should be similar to, but probably not identical with one of: 0800-M-SOU1-DY, 0800-M-SOU2-DY (cf. seminarium 0800-01SSA-L0-Dy), 0800-M-SOUV-DY, 0800-M-TOW-DY

when/where

 • 2013/2014 summer semester (lato 2014)
 • 16:00-18:00 Thursday @sala 25, IF

mailing list

Komunikacja - proszę albo czytaj i poprawiaj regularnie tę stronę wiki, albo zapisz się na grupę dyskusyjną: http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/shape-univ/

what

abstract

 • The aim of this monograph course is that the students will gain an elementary intuitive and formal background to understanding the present state of astronomical research about the shape of the Universe. The emphasis will be on observational strategies. General relativity and the details of modern observational cosmology will only be presented very briefly; students who are interested will need to develop deeper understanding through their own reading and other courses.

more details

shape of the Universe

summary of modern cosmology

 • AstroPh:0602280 - George Ellis - Issues in the Philosophy of Cosmology - this is a proper scientific approach, i.e. serious philosophy explained in simple (scientific) words
 • GrQc:9812046 - George Ellis - relativistic cosmology - standard + beyond standard 1998 Cargese notes

online intros to cosmology

wims - wersja online

traditional exercises

intuition building

how

who

 • się dodaj do listy, np Main.PiotrNowak
 • BoudRoukema (lecturer)

exam

4.0 punkty zaliczenia na wims - jak jest obliczony

 • Możesz zdobyć aż do 4.0 punkty za ćwiczenia w wims:
  • 0.0 \le \sum_{i=1,4} x_i q_i^{0.3} \le 4.0 gdzie
   • x_i jest ile% done dla danym "sheet" - między 0.0 i 1.0
   • q_i jest "quality" (jakość) - między 0.0 i 1.0; potęga 0.3 implikuje, że efekt q_i jest, ale jest słabo oprócz jeśli quality jest bardzo niska...
  • równowalna sposoba liczyć:
   • home
    • My scores
     • Global average: ile over 4. Tutaj, ile jest ile punkty masz razem
 • Natomiast możesz zdobyć dodatkowo "1 wolny punkt" - szczegółów wykonania są określone przez studenta na foswiki, i ewentualnie krytykowane przez kolegów i/lub wprowadzający zajęcia, jak w środowisce naukowców i GNU/linuksa ogólnie
 • zrobienie ćwiczeń w wims można wykonać do końca semestru


lato 2010/2011 = lato 2011

 • x...

zimo/lato 2009/2010

 • x...

stary lato 2006/2007

 • b
 • b

stary zimo 2006/2007

who

stary 2004/2005, 2005

when

sobota 08.01.2005r @KRA 11.30g-17.30g -
 • 8 stycznia + 22 stycznia sobota może być?_Jest OK! - PauliK & CezaryMigaszewski_
 • Przynieś własne kanapki, herbatę, ...
 • 3 lub 4 ,,warsztaty" 6 godzin na sobotki
  • autobus 10:45 rano Toruń -> Różankowo, piechotę do Piwnice, na KRA około 11:30
   • kierunek Chełmno, przystanek 6
  • powrót 18:01 Piwnice -> Toruń
  • przynosić własne kanapki itd
  • np cztery soboty

who

stary 2003, 2004

when

każdy czwartek 15.15-17.00 Oct 2003 - Jan/Feb(?) 2004 (ale nie 23.10.2003 bo już był 20.10.2003)

where

od 30.10.2003 w sali komputerowej KAA (optical building Piwnice).

Instytut Fizyki

who

Edit | Attach | Print version | History: r132 | r123 < r122 < r121 < r120 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r122 - 27 Mar 2014, UnknownUser
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback